Bolig

Firda Elektro AS utfører montering og installasjon av nye elektriske anlegg i nye boliger. Vi kan også tilby totalrehabilitering av gamle elektriske anlegg – spør oss gjerne dersom du er i tvil om ditt elektriske anlegg er trygt. Gamle elektriske anlegg kan være brannfarlige, og bør ofte byttes ut for å bedre brannsikkerheten i boligen.

Svakstrøm

Firda Elektro AS utfører montering av blant annet telefon, følere, antenner, data og telenett.

Vedlikehold

Firda Elektro AS utfører også vedlikehold av elektriske anlegg, og kan inngå diverse vedlikeholdsavtaler med privatpersoner.

Varmepumpe

Firda Elektro AS monterer varmepumper. Vi tilbyr også service og vedlikehold av varmepumper, og har lang erfaring innen dette. En varmepumpe er en miljøvennlig investering, og skaper et sunt og godt inneklima! Firda Elektro AS forhandler varmepumper fra Mitsubishi og Toshiba – som begge er anerkjente varmepumpeleverandører.

Næring og industri

Firda Elektro AS utfører montering og installasjon av elektriske anlegg i næringsboliger og i industrilokaler. Herunder tilbyr vi både service, kontroll og svakstrøminstallasjoner.

Landbruk

Firda Elektro AS monterer varmesystemer, lys og brannvarslingssystemer i landbruksbygninger. Brannvarslingssystemer er ekstra viktige i lokaler hvor det er dyr – tenk brannsikkerhet.Vi leverer kvalitetsutstyr fra Elotec.

Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler for landbruket.